Du er her:

Vannmålere

Hvem skal eller kan ha vannmåler?

Alle bygninger og installasjoner som ikke utelukkende brukes til boligformål, skal ha vannmåler i Bodø kommune. I boliger kan man velge å betale avgifter etter areal eller målt forbruk.

Bodø kommune eier vannmåleren, og det betales årlig leie for den.

Installasjonen
En vannmålerinstallasjon består av følgende komponenter: Bygningens hovedstoppekran, vannmåler med kuplinger, etterfulgt av en stengeventil. Alle komponentene skal monteres samlet som en enhet, og skal stå i normal arbeidshøyde over gulvet, (inntil 150 cm). Kuplingene skal ikke brukes som klamringspunkt.

Det er ikke tillatt å bygge inn vannmålerinstallasjonen.

Montasje
Vannmåleren monteres av godkjent rørleggerforetak i samarbeid med Bodø kommune, som bestemmer type og plassering, samt godkjenner vannmålerinstallasjonen.

Rørleggeren henter boligvannmåleren på kommunens servicesenter/servicetorg Misvær eller Postgården. Øvrige vannmålere utleveres etter avtale. Kunden betaler kostnadene for montasjen.

Vannmåleren skal stå frostfritt, og den skal være lett tilgjengelig for service og vedlikehold.

Eventuelle skader som påføres måleren, samt målere som blir borte, må betales av kunden.

For å få installert vannmåler må rørleggerfirma kontaktes.

Avlesninger
Vannmåleren avleses en gang i året. Fristen er siste dagen i uke 50. I desember sendes ut et avlesningskort og abonnenten leser selv av måleren og melder dette til kommunen på en av følgende tre måter som beskrevet på kortet:

Nye digitale vannmålere har fjernavlesing.

Service / utskifting av vannmålere
Kommunen skifter ut vannmålerne etter noen år for service/vedlikehold. Intervallet varierer noe ut fra målertype.
Kostnadene for dette dekkes av målerleien.
Det er ikke tillatt å demontere eller gjøre noe inngrep på måleren uten etter avtale med kommunen.

Lønnsomhet
Lønnsomheten ved å installere vannmåler i en bolig avhenger av størrelse på bolig og antall beboere. For to personer i en stor bolig kan lønnsomheten være betydelig.

Feil / skade på måler
Dersom en vannmåler blir skadet, eller det foreligger mistanke om feil på måleren, skal dette meldes umiddelbart til Bodø kommune.

For testing av vannmåler utført på godkjent verksted, kun etter skriftlig søknad. Ved påvist feilmargin under 5 % må kostnadene betales av kunden.

Demontering av vannmåler
For bolighus som ønsker å gå tilbake til arrealberegnet avgift, så må vannmåler demoneres og innlevers til Bodø Kommune av rørleggerfirma.

Større bygg / næringsbygg
For bygninger som har behov for større vannmengder enn det som dekkes av en boligvannmåler, skal vannmålerens dimensjon beregnes av Bodø Kommune. For å gjøre det må følgende opplysninger foreligge:

  • Dimensjon vanninntak
  • Maks sannsynlig samtidighet, (l/s)
  • Antall brannskap

Parallellkobling av vannmålere
Et system som skal brukes på større bygg / næringsbygg dersom det dekker byggets behov for vannmengde. Systemet har fordeler sammenlignet med flensemålere, som nøyaktighet samt service / utskifting av vannmålere uten at bygget blir uten vann.

Det skal alltid brukes ferdige rammer ved parallellkobling av vannmålere.