Du er her:

Søknad om utslippstillatelse fra spredt bebyggelse

Søknad om utslippstillatelse fra små avløpsanlegg som skal betjene mindre enn 1500 personer (1000PE) behandles av Bodø kommune.

Bodø kommune setter krav til valg av renseløsning, krav til kompetanse for utførende entreprenør samt godkjenner anlegget før det tas i bruk. Søknad om utslippstillatelse skal samordnes med byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

For avløpsanlegg som skal betjener mindre enn 23 personer (15 PE) er behandlingstiden opp til 6 uker. Dersom søknaden gjelder for mer enn 15 PE og/eller det er forhold rundt saken som gjør den komplisert eller spesiell kan behandlingstiden være opptil 12 uker.