Du er her:

Leie av plass på torget, gågata eller glasshuset

Parkeringsenheten har ansvar for utleie og tildeling av plasser til stands, arrangementer og salg i Glasshuset, i gågata og på torget.

Disse arealene kan bidra positivt til miljøet i sentrum, som arena for kulturelle innslag og aktiviteter. Utleie til slike aktiviteter vil alltid bli prioritert foran utleie av salgsplasser.

Leieprisen for en salgsplass er kr. 150,- pr. dag. Det gjøres avtale om egne priser ved behov for større plass til arrangementer. Lag, foreninger, politiske partier, gatemusikanter o.l. betaler ingen leie.

Ingen kan leie fast salgsplass i Glasshuset, i gågata eller på torget.

Ved større arrangementer må det leveres skriftlig søknad minimum 14 dager før arrangementet.

Digitalt søknadsskjema finner du i menyen til venstre.