Du er her:

Smart Park-Parkulator

Smart Park kan benyttes som betalingsmiddel på alle kommunale parkeringsplasser som er vist med offentlig trafikkskilt (blått p-skilt med hvitt underskilt), og som har parkering mot betaling.

Trykk PÅ-knappen og sett inn verdikortet. I rekkefølge vises ukedag, klokkeslett og gjenstående verdi på kortet, deretter bykoden ”BOD”. Det blinkende tallet skal være ”1”eller ”2” (1 = sone grønn og 2 = sone rød). Trykk OK, og ta ut kortet.

Hvis man ikke setter inn verdikortet i løpet av 10 sekunder etter oppstart slår apparatet seg automatisk av. Du har nå startet en betalingstid på inntil 24 timer eller 1 time. Dette vises ved at displayet blinker vekselvis mellom gjenstående p-tid og sonenummer ”1 - 2”.

Plasseres kontrollerbart!
Etter kl 16 (15) er det gratis parkering på avgiftsplassene. Betalingen blir da automatisk avsluttet hvis ikke dette allerede er gjort manuelt (rød knapp). Apparatet kan startes utenom ordinær avgiftstid. Displayet vil da blinke ”24timer eller 1 time” inntil klokken blir 08 og betalingstiden begynner. Neste gang du bruker Smart Park blir betalingen fra forrige parkering belastet kortet.
NB: Ubrukt verdi ligger i kortet, ikke i boksen. Oppbevar derfor kortet trygt.

Klokke/kalender
Klokke og kalender i SmartPark kontrollerer at det ikke betales utenom ordinær avgiftstid.  Brukeren må selv omstille klokken mellom sommer- og vintertid: Start apparatet og sett inn kortet. Trykk klokkesymbolet. Velg riktig tall med pilene. Gå til neste siffer ved å trykke klokkesymbolet. Trykk OK når klokkeslettet er riktig.

Batterier
Apparatet leveres med batterier for inntil 800 p-timer, og de kan enkelt byttes senere. ”BATT” blinker på displayet ved lavt batterinivå. Bytt ett batteri av gangen for å beholde klokkeinnstillingen 2 stk Lithium CR2450, 3 volt.  Ved bytte av batteri må ”+” vende opp.
Smart Park eller verdikort til denne kan kjøpes på kommunens servicetorg på postgården, Havnegata 9.

Kontakt servicetorget for mer informasjon eller kjøp!

En smartpark koster kr 800,00 + Mva.
Vi selger verdikort for: 400,00 – 800,00 og 1600,00 kroner +Mva.
Vi selger også batterier til SmartParken.