Du er her:

Søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg

Alle eiendommer som skal tilkople stikkledninger for vann og avløp til det offentlige vann- og avløpsnettet må søke om dette.

Skjema:

  • Søknad om tilkopling; Når eiendommer skal tilkople vann og avløp til det offentlige nettet må søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg fylles ut sendes til Bodø kommune, Byteknikk. Søknaden må utfylles i samarbeid med autorisert rørlegger, og skal signeres av hjemmelshaver og rørlegger.
  • Situasjonskart; Hjemmelshaver må i samarbeid med rørlegger markere på situasjonskart hvor vann- og avløpsledningene skal legges.
  • Avtale om ledningsrettigheter; Skal stikkledningene legges over annen manns grunn må avtale om ledningsrettigheter utfylles av hjemmelshaver og den aktuelle grunneier, og signeres av begge parter. Vi anbefaler at rettigheten tinglyses på berørte grunneiendomer.

Søknad om tilkopling, situasjonskart og avtale om ledningsrettigheter (kun hvis stikkledningene skal legges over annen manns grunn) kan lastes ned fra denne nettsiden, og kan i tillegg fås utlevert ved henvendelse til servicetorget. Utfylte skjemaer sendes til Bodø kommune, Byteknikk.

Alle stikkledninger for vann og avløp skal innmåles. Innmåling skal foretas på åpen grøft. Det tas kontakt med Byteknikk 1 – 2 dager før på tlf. 75 55 52 00 eller 90 54 23 79. Tjenesten er gratis.

Ferdigmelding:
Det skal gis skriftlig melding til Byteknikk når arbeidene er ferdigstilte. Meldingen skal være underskrevet av ansvarshavende rørlegger, og inneholde målsatt situasjonsplan hvor rørdimensjon og materialvalg for nye stikkledninger fremgår.