Du er her:

Kommunale parker i Bodø

Det er flere arealer som får jevnt stell og vedlikehold av Byteknikk. Grensesnittet mellom park, friområde, lekeplass og torg er ikke alltid helt tydelig. Til og med alleen i Hålogalandsgata framstår som et velstelt grøntareal. Det som etter definisjon føres som park er oppført herunder.

1. Rensåsen
2. Rådhusparken/Rådhuskvartalet
3. Solparken
4. Kongeparken
5. Bankgata park/Anna Benoni park
6. Pelle Molins plass - Breivika
7. Leif Jenssons plass
8. Snorres plass
9. Annas plass v/Jordbruksveien
10. Snippen/Reinslettveien
11. Hålogatun
12. Herredshusparken

Parkene er grønne lunger i byen og byr på naturopplevelser, opphold, aktiviteter som frisbee-golf, skating og aking (Rensåsen) samt en rekke unike skulpturer, som komponisten Fridtjof Andersen eller minnesmerket etter 22. juli 2011 (Solparken).

I tillegg er parkene i det siste blitt jevnt brukt for en rekke forskjellige kulturopplevelser som under Musikfestuka og den populære Parkenfestivalen i Rensåsparken som har vært arrangert hvert år i august, siden 2006.

Det finnes mye spennende vegetasjon i parkene og andre kommunale grøntområder, som f.eks. svensk-asal, som etter initiativ fra parksjef Coldevin, ble plantet i stort omfang i Bodø på 50-tallet. Videre har du mulighet å finne furu, lerk, lind, ask, spisslønn og platanlønn, bjørk, hengebjørk, osp, balsampoppel, rynkerose, nikke-syren, ungarn-syren, snø-bær, hagtorn, bjørkebladspirea og flere andre arter.

Det er mange steder som stelles i tillegg, som f.eks. arealene rund Nordlandsmuseet og Domkirka. Også mange offentlige plasser som torget og Hundholmen plass er inviterende oppholdssteder med roser og sommerblomster om sommeren samt vinterbelysning i vinterhalvåret. Totalt stelles mer enn 100 kommunale parker, friområder og torg, deriblant f.eks. Nyholmen skanse, Moloen og Mørkvedtråket. I tillegg har Byteknikk ansvaret for 147 kommunale lekeplasser.

For ordens skyld nevnes den fylkeskommunale NPS-parken som meget attraktivt, ekte park, som til og med ble vernet i 2012. Parken tilhører Nordland psykiatriske sykehus og omgir sykehuset. Parken tilbyr mange gamle prydbusker og bl.a. edellauvtreet alm, et ellers sjeldent syn i nord. Tulipaner og sommerblomster blomstrer her om sommeren. Parken byr i tillegg flere skulpturer, bl.a. en sittende bjørn, laget av Ole Holand, steinhuggeren som også har laget hvalrossen i bassenget i Solparken.  Sykehusets eldste del fra 1903 er arkitektonisk unik for Bodø.