Du er her:

Parkseksjon - parker og gartneri

articleimage

Det er ikke noe som kommer av seg selv. Sommerskjønnhet 2011, utført av park og gartneri. Foto: Astrid Dolmen

Våre oppgaver er i hovedsak drift og vedlikehold av parker og offentlige anlegg.

I dette ligger det som byens befolkning ser – parker med nyslått gress og frodige blomster i bed, plantekar og på stolper.

Plantene som brukes i parkene dyrkes frem i kommunens eget gartneri og overskuddet kan byens borgere kjøpe over disk. Vi er også med under opparbeidelse av nye parkanlegg og andre urbane infrastruktur, samt belegningsstein, kantstein, planting av busker og trær m.m.

I tillegg har vi oppfølging og skjøtsel av byens friområder og turstier. På forespørsel utfører vi grøntfaglig arbeider for kommunale etater.

Vi har også ansvaret for kontroller og drift av alle kommunale lekeplasser, i tillegg til kontroller av barnehage og skolenes uterom.

Flere av våre ansatte er i kommunens brøyteberedskap om vinteren. Om sommeren har vi over flere år hatt gode erfaringer med mange dyktige sommervikarer, som hjelper til å stelle parkene og grøntarealene.

Seksjonsleder for park/gartneri/nyanlegg er:
Anja Dahlberg, telefon 75 55 44 06
e-post anja.dahlberg@bodo.kommune.no

Kontaktperson for park/gartneri/nyanlegg er:
Produksjonsleder May Reehaug, telefon 75 55 44 65/ 911 11 642
e-post may.reehaug@bodo.kommune.no

Leder for gartneriet er:
Ståle Novik, telefon 75 55 44 64/ 905 53 186
e-post staale.novik@bodo.kommune.no

Kontaktperson for lekeplasser er:
Landskapsarkitekt Marcus Zweiniger, telefon 75 55 53 32
e-post marcus.zweiniger@bodo.kommune.no

  • Trefelling

    Felling av trær

    Bodø kommune får mange henvendelser om felling av trær på kommunal grunn. For å kunne behandle slike saker på best mulig måte bes søkere om å benytte digitalt søknadsskjema.