Du er her:

articleimage

Saltstraumen barnehage blir oppgradert med mange nye lekeapparater og fallsoner med støtdempende underlag.

Saltstraumen barnehage får nye lekeapparater

Arbeidet er et ledd i et omfattende rehabiliteringsprosjekt der lekearealene til skoler og barnehager oppgraderes.

Utomhusanlegget til Saltstraumen barnehage blir oppgradert med mange nye lekeapparater og fallsoner med støtdempende underlag ved apparater som har krav på fallunderlag. Alt av lekeplassutstyr samt sikkerhetssoner og nytt fallunderlag vil tilfredsstille kravene i lovverk og forskrifter. Fallunderlagene vil også bidra til et bedre, renere innemiljø og universell utforming.

Arbeidene blir utført av Teknisk avdeling.


Om rehabiliteringsprosjektet
Offentlige lekearealer skal være trygge, utfordrende og tilpasset barn i forskjellige aldre. Alt av lekeplassutstyr og fallunderlag skal tilfredsstille dagens sikkerhetskrav.

Mange lekeplasser er moden for opprustning. Bodø kommune satser derfor stort på oppgradering av lekeplasser ved skoler, barnehager og i friområder, og det bevilges fortløpende midler til dette. Prosessen vil være langvarig og med til dels vanskelige prioriteringer av tiltak, der områder med dårlige forhold og mest behov prioriteres.

Arbeidene, som framdrives på tvers av etatene i Bodø kommune, er kommet godt i gang i 2016 og 2017. Flere rehabiliteringer og planleggingsprosesser pågår.

Bodø kommune vil orientere fortløpende om status i prosjektet.

Oppstart ved Saltstraumen barnehage

Oppstart ved Saltstraumen barnehage

  • thumbnail
  • thumbnail