Du er her:

Oversvømmelse i privat bolig

Hva gjør du ved oversvømmelse i privat bolig?

Av og til oppstår det feil på det kommunale ledningsnettet, og i enkelte tilfeller kan dette medføre oversvømmelser i private boliger.

For å begrense skadene kan du gjøre følgende:

  • For å få stengt vannlekkasjen eller åpnet en stengt hovedkloakk etc, ta kontakt med Byteknikk. De har døgnkontinuerlig vaktordning, henvendelser utenom ordinær arbeidstid rettes Brannvakta 75 54 68 50.
  • Begrens skadeomfanget ved for eksempel å flytte bort møbler og annet som kan komme til skade.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt. De vil fortelle deg hva du bør foreta deg videre blant annet med hensyn til skadeberegning osv.