Du er her:

Oljeutskillere

Driver du en virksomhet som produserer oljeholdig avløpsvann?

Da er du pålagt å følge kravene gitt i forurensingsforskriften kapittel 15, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». Oljeforurensning kan forårsake store konsekvenser for det økologiske miljøet. Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan i tillegg medføre driftsproblemer i både avløpsnett og renseanlegg.

Hvilke virksomheter omfattes av kravet?

Kravet gjelder for virksomheter som produserer oljeholdig avløpsvann:
  • Bensinstasjoner
  • Vaskehaller for kjøretøy
  • Motorverksted
  • Bussterminaler
  • Verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
  • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Hva er oljeholdig avløpsvann?

Hvilke standardkrav settes til utslipp av oljeholdig avløpsvann?

Hva må gjøres?

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal man på forhånd søke Bodø kommune om utslippstillatelse. Søknadsskjema «Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann» skal benyttes. Søknadskravet gjelder ved etablering av nye utslipp, om virksomheten endrer eksisterende utslipp eller ved vesentlig økning av oljeutslipp. Kravet gjelder også for eksisterende virksomheter med utslipp av oljeholdig avløpsvann som ikke tidligere har søkt om utslippstillatelse.
Virksomheter som har utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann i Bodø kommune skal sende inn årsrapport innen 1. mars påfølgende år.