Du er her:

Om Miljøenheten

Teknisk avdeling Miljøenheten jobber for et rent miljø og bærekraftig lokalsamfunn.

Teknisk avdeling Miljøenheten jobber for at du skal få et renere miljø og bidrar til at naturressursene blir ivaretatt. Via kommunenes Miljøteam koordinerer og diskuterer vi saker og miljøutfordringer på tvers av etater og avdelinger i kommunen. Miljøteamet betår av representanter fra:

 • Teknisk avdeling Miljøenheten
 • Plan og utbygging
 • Drift og produksjon
 • Byggesak
 • Byplan
 • Avdeling for næring og utvikling, Landbruk
 • Klima- og miljøvernsjef
 • Avdeling for oppveskt og kultur, Kulturkontoret

Ta kontakt med Teknisk avdeling Miljøenheten for mer informasjon eller hvis du har spørsmål.

I menyen finner du aktuelle informasjoner om miljørelaterte tema.

 • Skilt - avfallstømming forbudt!

  Vet du hvor?

  Vet DU hvor det blir dumpet avfall i ditt nærmiljø? Si ifra.

 • Miljøenheten: Solveig Margrethe Bergseng Lakså & Ingunn Øvsthus

  Fokus på miljø

  Dagens miljøutfordringer er komplekse. Derfor er et sterkt fagmiljø og et godt samarbeid mellom saksbehandlere på tvers av kommunens avdelinger viktig. Nå er Miljøenheten på plass og trekker i trådene.