Du er her:

Motorsykkel/mopedparkering

Med MC, moped eller scooter må man rette seg etter de parkeringsreglene som gjelder for parkering av et hvilket som helst annet motorisert kjøretøy.

Med MC, moped eller scooter må man rette deg etter de parkeringsreglene som gjelder for parkering av et hvilket som helst annet motorisert kjøretøy. Det er altså de samme parkeringsbestemmelsene som ligger til grunn, om du kjører en scooter eller en personbil. Du kan altså bare parkere på anviste plasser der det er tillatt å parkere.

Korrekt parkering av scooter eller moped skjer etter samme regelverk som parkering av MC, og kan gjøres på flere måter. Du kan enten parkere på ordinære parkeringsplasser, men dersom en avgiftsplass benyttes, må du betale den eventuelle avgiften som er påkrevd. Her anbefaler vi  EasyPark som gjør det enkelt med betaling og uten problemer med billetter som er vanskelige å feste. Du kan imidlertid også parkere på egne MC parkeringsplasser, og parkering her er gratis.

ATV/firhjuliing kommer ikke inn under MC betegnelsen når det gjelder parkering og må stå på vanlig parkeringsfelt og vil da og måtte betale.

I Bodø har vi fire egne motorsykkelparkeringer der en er utenfor sykehuset, en utenfor Bodin VGS  en i Torvgata og den siste er på Universitetet i Nordland