Du er her:

Huseiers ansvar

articleimage

Kvasst og truende, og ned kommer det før eller senere. Det er huseiers ansvar å forhindre skadeverk. Foto: Per Inge Johnsen

Det er huseiers ansvar å fjerne snø og is på fortau utenfor eiendommen samt å sikre og gardere mot takras.

Gårdeiere, og styrene i sameier og borettslag, plikter å sikre sine bygg mot takras. Istapper og taksnø må fjernes før den med knusende kraft kommer ned med tyngdekraften. Hvis ikke kan de risikere både erstatnings- og straffansvar. Det fremgår av politivedtekten for Bodø og alminnelige erstatningsregler.

Ansvaret betyr at man fortløpende må foreta kontroll, og straks sette opp midlertidige avsperringer så snart det foreligger fare, inntil en får ryddet opp og fjernet faren. Avsperringene må fjernes så snart det er ryddet opp.