Du er her:

Hovedplan Vann 2016-2019

articleimage

Hovedplan for kommunal vannforsyning i Bodø kommune, gjeldende for perioden 2016-2019, med tilhørende forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt av Bystyret den 07.05.2015.

I tillegg ble det vedtatt at kommunal vanntilførsel til Seines og Gillesvåg/Koddvåg skal utredes grundigere og legges frem i egen sak til politisk behandling snarest mulig.

Hovedplanen beskriver mål og prioriterte prosjekter innen kommunal vannforsyning i planperioden 2016-2019. Planen er utarbeidet av Byteknikk v/Plan og Utbygging.

Ytterligere informasjon om planen kan fås ved å kontakte Byteknikk v/Plan og Utbygging ved Svein Ove Moen (tlf. 75 55 53 21) eller Just Offer-Ohlsen (tlf. 75 55 53 15).