Du er her:

Gatelys

Det blir i utgangspunktet satt opp kommunale gatelys i tettbygde områder, dette for å bedre trafikksikkerheten og øke trivselen i området.

Bodø Kommune er eier av gatelysnettet i kommunen, og er godkjenningsinstans for nyanlegg.

Bodø kommunes rettningslinjer for gatelys kan leses til høyre for denne artikkelen. Retningslinjene vil oppdateres jevnlig, og vi anbefaler derfor ikke å benytte utskrevet versjon, les den heller digitalt her.

Etter avtale med Frost Kraftentreprenør er de ansvarlig for den daglige drift og vedlikehold av gatlysnettene i kommunen.

For å melde feil på gatelysnettet kontakt Frost Kraftentreprenør.

  • Snøbrøyting

    Meld feil på nett

    Med Bodø kommunes feilmeldingssystem på vei, vann, avløp og miljø kan du melde inn feil elektronisk. Nå om vinteren kan du også melde inn typiske vinterhendelser som behov for strøing/brøyting eller feil med gatelys.