Du er her:

 • Strandsøppel

  Nå kan du søke om støtte til å rydde opp strandsøppel

  Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Miljødirektoratets tilskuddsordning for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

 • Forsøpling

  Teknisk avdeling Miljøenheten følger opp forsøplingssaker

 • Nedgravde oljetanker

  Meld ifra til Miljøenheten om du har du en nedgravd oljetank i hagen.

 • Bygging og graving i forurenset grunn

  Bodø kommune er en by i vekst med stor byggeaktivitet. Flere utbyggingsprosjekter foregår på grunn med en historie som gjør det sannsynlig at grunnen er forurenset. Graving i slik grunn kan forårsake spredning av miljøgifter. Som utbygger må du derfor forholde deg til gjeldende lover og forskrifter ved gravearbeider for å hindre spredning av miljøgifter og forurensede masser.

 • Aktsomhetskart for forurenset grunn

  Aktsomhetskartet for forurenset grunn viser hvor det er mistanke om eller risiko for forurenset grunn i Bodø kommune.