Du er her:

Bypakke Bodø - Ferdige prosjekter

Organisering, planlegging og fysiske tiltak startet for fullt i januar 2015, etter at Stortinget vedtok Bypakke Bodø, og dermed statlige tilskudd.  Flere prosjekter er nå kommet godt i gang, og noen, som ble forskuttert fra og med 2011, kan allerede meldes ferdige.