Du er her:

articleimage

Det nye lyskrysset i Bankgata.

Bypakke Bodø - Prosjekter i kommunal regi

Bypakken er det største samferdselsløftet som noensinne har skjedd i Bodø.

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Bodø kommune bidrar med prosjektledelse på ca. 120 prosjekter innen trafikksikkerhet, miljø og kollektiv. Prosjektene skal bidra til å redusere antall ulykker og øke andelen som går og sykler samt forbedre kollektivtilbudet.

Koordinering og gjennomføring av til dels svært avanserte prosjekter medførte behov for en egen prosjekt-struktur innenfor Bodø kommune. Byteknikk, som har ansvaret for gjennomføringen av Bypakke Bodø i kommunal regi, stiller med et team av 4 erfarne Ingeniører innen faget vei og infrastruktur som er den pådrivende kraften for gjennomføring av prosjektene.

Det jobbes med konsulenter, ingeniører og arkitekter hver dag med tanke på å skape bærekraftige og langsiktige løsninger for vår samfunn.

I menyen vil du få informasjoner om pågående og ferdigstillte prosjekter.

  • Planlagt nytt fortau på Hunstadringens østside.

    Bypakke Bodø – kommunal del

    STATUS | Også i 2018 vil det pågå flere anlegg fordelt over hele byen. Det bygges flere fortau, busstraséer og busstopper. Flere av anleggene vil kunne tas i bruk i løpet av året.