Du er her:

Avløpshåndtering i Bodø kommune

articleimage

Avløpshåndteringen i Bodø kommune omfatter utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av hovedledninger for avløpsvann, samt pumpestasjoner og rense-/ behandlingsanlegg. Det er fokus på miljø, blant annet gjennom ny utbygging eller rehabilitering av gamle ledninger, tilstrekkelig rensing og jevnlig gjennomførte undersøkelser av resipienter og jobbing for bedre slambehandling.

I menyen finner du aktuelle informasjoner om avløpsrensing, sanitæranlegg, utslippstillatelser, oversvømmelse og miljørelaterte tema.