Du er her:

Byteknikk - Anleggsprosjekter

articleimage

Byteknikk er ansvarlig for kommunaltekniske prosjekter.

Byteknikk er ansvarlig for vurdering, planlegging og gjennomføring av kommunaltekniske prosjekter, det vil si prosjekter innenfor vei, vann, avløp og park. Mange prosjekter utføres i egenregi.

Byteknikk jobber med et kvalifisert team av ingeniører, tekniker, maskinfører og anleggsarbeider, for å sikre konstant vedlikehold og utvikling av kommunaltekniske anlegg og urban infrastruktur. Dette er et mangfoldig oppgavespektrum med prosjekter som blant annet sikrer kommunal vannforsyning og renseprosessen til avløpsvann.  

I menyen vil du få informasjoner om pågående og ferdigstillte prosjekter.