articleimage

Byteknikk

Byteknikk legger til rette for en fungerende infrastruktur som grunnlag for trivsel og gode levekår! Vi er totalt ca. 100 ansatte som jobber på plan- og utbygging, forvaltning og drift. Byteknikk innehar alle funksjoner Kommunalteknisk kontor og Bodø Bydrift hadde før 01.01.2013.

Det innebærer ansvar for drift, nyanlegg og forvaltning av all kommunal infrastruktur (vei, vann, avløp og park) samt økonomien rundt dette. Byteknikk er også delegert myndighet i forhold til Forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Forurenset grunn og utslipp er en del av det som behandles her.

Det er  Byteknikk som brøyter veien utenfor huset ditt, klipper gresset i parkene  og sørger for at vannforsyningen er av god kvalitet. Vi har også mange andre spennende oppgaver i en by som vokser.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om eller til saker kan gjøres med epost til postmottak@bodo.kommune.no eller som brev til Bodø kommune, Byteknikk, Postboks 319, 8001 Bodø.

Alternativt kan det gjøres henvendelse til kommunens servicetorg.

Oppgi kommunens saksnummer ved henvendelse om dette er kjent.

Viser fra 51 til 60 av totalt 60 artikler