Meny

Vegutforming

Veger som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold skal utformes i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 – Veg og gateutforming, Statens vegvesens håndbok N200 – Vegbygging, Statens vegvesens håndbok N400 – Bruprosjektering, Statens vegvesens håndbok V123 – Tilrettelegging for kollektivtrafikk på veg og gate, Statens vegvesens håndbok V126 – Byen og varetransporten, Statens vegvesens håndbok V124 – Teknisk planlegging av veg og gatebelysning, Statens vegvesens håndbok V120 – Premisser for geometrisk utforming av veger, Statens vegvesens håndbok V127 – Gangfeltkriterier og Statens vegvesens håndbok V129 – Universell utforming av veger og gater.

Tegninger utføres i henhold til Statens vegvesens håndbok R700 – Tegningsgrunnlag.

Det vises også til Bodø kommunes Retningslinjer for gatelys og Retningslinjer for gravearbeid i offentlig veg.