Meny

Du er her:

Entreprenørens kompetanse og godkjenning

For utførelse av VA- ledningsanlegg kreves at entreprenøren har arbeidsleder som innehar opplæring/praksis tilsvarende ADK-1 kompetanse, jf Forskrift om krav til faglige kvalifikasjoner for utførende personell av ledningsanlegg for avløpsvann. Denne forskrift ble opphevet 01.01.99, men Bodø kommune opprettholder kompetansekravene i ADK- forskrift.

Det vises til VA/miljø- blad nr. 42-UT; Krav til kompetanse for utførelse av VA- anlegg.

Krav om godkjenningsområder, tiltaksklasse og ansvarsrett følger av plan- og bygningslovgivningen, med tilleggskrav for ADK, rørlegger/anleggsrørlegger mv.

Det stilles krav til byggeledelse for alle prosjekter som Bodø kommune skal overta. Kun prosjekter der kommunen selv har hatt muligheten for kontroll overtas.