Du er her:

Klar for tilknytning!

articleimage

Nordsida - Vannforsyningen fra Løpshavn til Skaug er nå satt i drift og abonnenter kan knytte seg til den kommunale ledningen på denne strekningen.


November 2016 – Arbeidene med vannforsyningsprosjektet på Nordsida etp. 2-4 er under avslutning. Traseen fra Løpshavn til Skaug (etappe 2 og 3) er trykktestet, desinfisert og satt i drift.

Langs hele denne traseen er det lagt ut stikk på strategiske punkter for tilknytning til vannforsyningen. Alle som ønsker tilknytning skal søke Bodø kommune om dette. Søknadspapirer finner man på Bodø kommunes hjemmeside.

Kostnader med tilknytningen bæres av hjemmelshaver. De som allerede har søkt vil etter hvert få svar på søknaden og kan da fysisk knytte seg til anlegget. En tilknytning på den kommunale vannledningen medfører at stikkledningen blir privat fra og med anboringsklave og frem til bygg.

Etter hvert vil det bli utsendt pålegg om tilknytning iht. Plan og Bygningslovens § 27.1.