Meny

Du er her:

Sluttgodkjenning og overtakelse

Ved arbeidenes avslutning og før overtagelsen, skal komplett planmateriale være påført alle korreksjoner og oversendt Byteknikk. Det skal også leveres et komplett sett av planer på CD. Digitale tegninger skal være i AutoCAD format (DWG) og PDF samt beskrivelsen skrevet i Word eller PDF.  Nødvendig FDV-dokumentasjon skal også være levert og godkjent, før overtakelsen kan finne sted. For øvrig vises det til krav om beliggenhetskontroll av ferdig veg (det vises til kapittel ang. "Overtakelse av kommunaltekniske og parkmessige anlegg av Byteknikk" i denne norm) og innmåling av ledningsanlegg, kabelanlegg, fjernvarmeanlegg, etc. (det vises til kapittel ang. "Innmåling" i denne norm).

Ovennevnte krav gjelder for kommunale anlegg og anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. For private anlegg som skal tilknyttes kommunalt anlegg, skal sluttdokumentasjon være i tråd med plangodkjenningen.