Meny

Du er her:

Skader i forbindelse med utbygging

Utbygger plikter å reparere alle skader på veg, fortau, gatelysanlegg, vann og avløpsanlegg, etc., som skyldes gjennomføring av utbyggingstiltak. Når ledningsbrudd oppstår i forbindelse med graving over ledningsanlegg og innenfor ordinær arbeidstid, skal Byteknikk straks varsles på tlf. 75 55 44 47 eller mobiltlf. 481 32 069. Utenom ordinær arbeidstid varsles brannvakta på tlf. 75 55 74 00. Det er ikke tillatt for andre enn godkjent personell fra Byteknikk eller brannvakta å forestå vannavstenging i forbindelse med ledningsbrudd, etc.