Meny

Sikkerhet

Ved utbygging av regulert ubebygd område må det tinglyses erklæring om at utbygger skal delta (økonomisk) i fremtidig utbygging av området. Det foreligger krav om sikkerhetsstillelse jf plan- og bygningsloven § 18-4. Viser også til kapittel ang. "Økonomi" i denne norm.

Eksisterende grensemerker/situasjon skal sikres før anleggsarbeid starter. Dette gjelder både hvis det skal erverves grunn, og dersom det skal graves inntil eksisterende grense.