Meny

Plankontroll

Før arbeidene iverksettes skal det foreligge en skriftlig godkjennelse av planmaterialet fra Byteknikk. Det skal kontrolleres at planene omfatter alt som skal utføres i henhold til utbyggingsavtale eller samarbeidsavtale.

For anleggsdeler hvor det kreves byggetillatelse skal denne foreligge før arbeidene i marken iverksettes.