Meny

Du er her:

Parkeringssoner og priser i Bodø sentrum (samt feilparkering)

Gjelder fra 01.01.2017.

Sone 1:
kr. 24,- for første time, kr. 29,- for andre time, kr. 37,- for tredje og påfølgende timer.
Avgift kl.0800-1600 mandag - fredag (0800-1500 på lørdager).

Sone 2:
Kr. 16,- pr. time
Månedskort: kr. 630,-
Halvårskort: kr. 3150,-
Årskort: kr. 5250,-.
Avgift kl.0900-1500 mandag-lørdag.

Beboere i sone 2 uten parkeringsmulighet på egen tomt kan søke om årskort til kr. 2500,-.

  • Dette koster feilparkering

    1. Januar 2017 skjedde endringer innenfor regelverk om parkering. Det ble innført nye satser på parkeringsavgift og parkeringsgebyrer.

  • Terje Strand

    Årskort Sone 2

    Det er mulig å kjøpe månedskort, halvårskort og årskort til parkeringssone 2 i Bodø. Beboere uten parkeringsmulighet på egen tomt kan kjøpe helårskort til redusert pris.