Du er her:

Oljeutskillere

Driver du en virksomhet som produserer oljeholdig avløpsvann?

Da er du pålagt å følge kravene gitt i forurensingsforskriften kapittel 15, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». Oljeforurensning kan forårsake store konsekvenser for det økologiske miljøet. Utslipp av oljeholdig avløpsvann kan i tillegg medføre driftsproblemer i både avløpsnett og renseanlegg.

Hvilke virksomheter omfattes av kravet?

Hva er oljeholdig avløpsvann?

Hvilke standardkrav settes til utslipp av oljeholdig avløpsvann?

Hva må gjøres?