Du er her:

Nedgravde oljetanker

Meld ifra til Byteknikk om du har du en nedgravd oljetank i hagen.

Lekkasje fra nedgravde oljetanker er en økende kilde til forurensning, og regnes for å være en av de største forurensningskildene til grunnvann og vassdrag. Miljøverndepartementet fastsatte den 31. januar 1997 «Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker» (forurensningsforskriften, kap 1).

Bystyret i Bodø vedtok 19.mai 2011 at forskriften skal gjelde hele kommunen, og for alle oljetanker uansett størrelse. Målet med forskriften er å hindre forurensning fra nedgravde oljetanker ved å pålegge grunneiere å gjennomføre rutinemessig kontroll av tankenes tilstand og kvalitet. I den forbindelse er det nødvendig at kommunen til enhver tid har oppdatert register, slik at arbeidet med å følge opp forskriften kan etterkommes.

Husk at alt arbeid vedrørende oljetank er meldepliktig!

For mer informasjon vedrørende nedgravde oljetanker, se lenke til orientering om oljetank og forurensningsforskriften til høyre. Her finner du også registreringsskjema.