Meny

Innmåling

Innmålinger av kommunale VVA-anlegg, samt park- og idrettsanlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold skal måles inn i henhold til SOSI-standardens FKB-produktspesifikasjon, SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB kapittel 9 og 10. Viser også til Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.