Meny

Du er her:

Krav til kompetanse for utøvende personell

Plan- og bygningslovens krav til godkjenning av foretak for ansvarsrett og VA/Miljø-blad nr. 42. UT, Krav til kompetanse for utførelse av VA-ledningsanlegg skal følges. Kravet gjelder både for den som er ansvarlig for grøft, fundament og om-/igjenfylling og for den som legger ledningene.

For utførelse på veganlegg gjelder Plan- og bygningslovens krav til godkjenning av foretak for ansvarsrett.