Du er her:

  • Aktsomhetskart for forurenset grunn

    Aktsomhetskartet for forurenset grunn viser hvor det er mistanke om eller risiko for forurenset grunn i Bodø kommune.

  • Graving i forurenset grunn

    Bodø kommune er en by i vekst med stor byggeaktivitet. Flere utbyggingsprosjekter foregår på grunn med en historie som gjør det sannsynlig at grunnen er forurenset. Graving i slik grunn kan forårsake spredning av miljøgifter. Utbygger må derfor forholde seg til gjeldende lover og forskrifter ved gravearbeider for å hindre spredning av miljøgifter og forurensede masser.