Meny

Du er her:

Fettavskillere, avfallskverner og oljeutskillere

Storprodusenter av fettholdig avløpsvann som næringsmiddelindustri, restauranter, institusjoner etc., skal ha montert fettavskiller på avløpet. Det vises til Forskrift om fettholdig avløpsvann og krav om fettavskiller i Bodø kommune, Plan- og bygningsloven § 27-2, Forurensningsloven § 22, Forurensingsforskriften § 15 A-4 og Bodø kommunes Reglement for sanitæranlegg og stikkledninger, pkt. 6.2.

Det vises til VA/Miljø-blad nr. 23 Fettutskillere. Forvaltning av myndighet.

Det er forbud mot å montere avfallskverner på avløpssystemet i Bodø kommune.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann vises det til forurensningsforskriften kapittel 15.