Meny

Detaljplaner

Det kreves detaljplaner for alle tekniske anlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Detaljplaner kreves også for private anlegg som skal ligge i eller tilknyttes kommunale anlegg.  Krav til detaljplaner fremgår i kapittel ang. "Krav til planmateriell" i denne norm og må ikke forveksles med detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven.

Prosjektering skal følge bestemmelsene etter plan- og bygningslovgivningen.

Tegninger og beskrivelser med komplett revisjonsliste, skal sendes Byteknikk på papir (ett eksemplar) og digitalt (PDF) for endelig godkjenning. Etter at planene er endelig godkjent, oversendes tre eksemplarer på papir til Byteknikk. Det samme gjelder eventuelle senere revisjoner av planene i byggeperioden.