Du er her:

Bålbrenning

Bodø bystyre vedtok 13. mars 2003 forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner Med åpen brenning menes all brenning som skjer utendørs, mens brenning i småovner er brenning i forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

Formålet med forskriften er å forhindre forurensninger og helseproblemer, og i henhold til forskriften er det derfor forbudt med slike aktiviteter i Bodø kommune

Det er imidlertid flere unntak fra dette forbudet, og følgende brenning er likevel tillatt.

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke
  • Brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta
  • Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk1
  • St. Hansbål
  • Ranke- og flatebrenning i skogbruket
  • Brannøvelser i regi av Salten Brann IKS eller BRP ved Bodø Hovedflystasjonen

1Tettbygd strøk i sammenheng med denne forskrift defineres som området sør for Bremnes på Fv 834 og vest for Kvalvåg på Rv 80 samt tettbebyggelse ved Løding.