Meny

Ansvar

Utbygger er ansvarlig for eventuelle feil, mangler eller uforutsette elementer i planene. Hvis slike forhold blir avdekket, vil Byteknikk kreve at forholdet blir rettet opp i samsvar med Kommunalteknisk norm. Kostnadene med slik retting bæres av utbygger.