articleimage

Byteknikk

Byteknikk legger til rette for en fungerende infrastruktur som grunnlag for trivsel og gode levekår! Vi er totalt ca. 100 ansatte som jobber på plan- og utbygging, forvaltning og drift. Byteknikk innehar alle funksjoner Kommunalteknisk kontor og Bodø Bydrift hadde før 01.01.2013.

Det innebærer ansvar for drift, nyanlegg og forvaltning av all kommunal infrastruktur (vei, vann, avløp og park) samt økonomien rundt dette. Byteknikk er også delegert myndighet i forhold til Forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Forurenset grunn og utslipp er en del av det som behandles her.

Det er  Byteknikk som brøyter veien utenfor huset ditt, klipper gresset i parkene  og sørger for at vannforsyningen er av god kvalitet. Vi har også mange andre spennende oppgaver i en by som vokser.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser om eller til saker kan gjøres med epost til postmottak@bodo.kommune.no eller som brev til Bodø kommune, Byteknikk, Postboks 319, 8001 Bodø.

Alternativt kan det gjøres henvendelse til kommunens servicetorg.

Oppgi kommunens saksnummer ved henvendelse om dette er kjent.

 • Strandsøppel

  Nå kan du søke om støtte til å rydde opp strandsøppel

  Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Miljødirektoratets tilskuddsordning for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

 • Kart Burøya

  Byteknikk - VA Burøya

  Ledningsnettet mellom Valen og Burøya skal få en større vannledning mot sildeoljefabrikken, og et nytt kommunalt avløpssystem. Prosjekteringsarbeidene igangsettes våren 2017.

 • Kartutsnitt vannforsyning Saltstraumen

  Teknisk avdeling | Vannforsyning Saltstraumen

  Forsyningsområdet for nåværende Saltstraumen vannverk skal få vann fra hovedvannverket på Heggmoen via Tverlandet. Prosjekteringsarbeid igangsettes våren 2017.

 • Snøbrøyting

  Meld feil på nett

  Med Bodø kommunes feilmeldingssystem på vei, vann, avløp og miljø kan du melde inn feil elektronisk. Nå om vinteren kan du også melde inn typiske vinterhendelser som behov for strøing/brøyting eller feil med gatelys.

 • Byteknikk - Vann/Avløp Bjerkengveien

  Januar 2017: Etter utskifting av vann- og avløpsledninger i Bjerkengveien gjenstår det graving i forbindelse med montering av nye gatelys samt klargjøring for asfaltering.

 • Drop-off-sone ved Østbyen skole

  Ferdig med drop-off ved Østbyen skole

  Som en fortsettelse av fortaus-prosjektet i Ole Reistads vei har Bypakke Bodø etablert en «drop-off-sone» ved Østbyen skole.

 • Byteknikk - Nytt boligfelt på Kjerringøy

  Byteknikk har hatt ansvar for planlegging og opparbeidelse av infrastruktur til et nytt byggefelt på Kjerringøy. Området ligger på søndre del av Kjerringøy sentrum og skal gi plass til 10 nye boligtomter for selvbyggere.

 • Byteknikk - Avløpsopprydding Bertnes

  Det har vært flere oversvømmelser i R. M. Andersens vei, noe som krever at det ryddes opp i en del av avløpsforholdene på Bertnes, sør for RV80. Anleggsarbeidene starter i løpet av desember 2016.

 • Bankgata åpnes før jul!

  Arbeidene i Bankgata er under avslutning pr november 2016. Den siste etappen i prosjektet er bygging av nytt lyskryss i krysset Hålogalandsgata x Bankgata.

 • Byteknikk - Nytt lyskryss i krysset Hålogalandsgata x Bankgata

  I forbindelse med arbeidene i Bankgata blir krysset Hålogalandsgata x Bankgata renovert med nytt teknisk utstyr og universelt utformede fortausløsninger.

Viser fra 11 til 20 av totalt 60 artikler